MILLISED ON HUVIKOOLI SISSEASTUMISE DOKUMENDID JA KUIDAS NEID ESITADA?
 1. Sisseastumise dokumendid koosnevad avaldusest, lepingust ja nõusoleku küsimise ankeedist (isikuandmete töötlemiseks).
 2. Sisseastumise dokumendid esitatakse iga õppeaasta alguses uuesti. Ps! nõusoleku ankeeti ei pea igal õppeaastal uuesti esitama, kui seal mingeid punkte muuta ei taha.
 3. Sisseastumise dokumentide esitamiseks tuleb minna valitud ringi lehele, koostada ja esitada dokumendid täpselt lehel toodud juhise järgi. Videojuhise leiad SIIT.
 4. Erandjuhul saab sisseastumise dokumendid esitada ka paberil – leia kodulehelt või küsi administraatori käest blanketid, täida ära ja too õpetaja või administraatori kätte.
LEIDSIN OMA LAPSELE SOBIVA RINGI. KAS SAAKSIN PROOVITUNDI TULLA? Võta ühendust ringi õpetajaga ja leppige kokku proovitunni aeg. Õpetajate kontaktid leiad kodulehelt: https://www.koplihuvikool.edu.ee/kontaktid
KUI LAPS OLI HAIGE (VÕI ISOLATSIOONIS) JA EI SAANUD HUVIRINGI TUNDIDES OSALEDA
 1. Kui haigus kestis 14 järjestikust päeva või kauem, võib lapsevanem õppetasuvabastuse taotlemiseks esitada kirjaliku avalduse.

  PEA MEELES!
  • Avaldus tuleb esitada 5 päeva jooksul pärast tervenemist, hilisemaid avaldusi ei arvestata.
  • Vähem kui 2 nädalat kestnud haiguse perioodi eest õppetasuvabastust taotleda ei saa.

 2. Kui laps viibis eneseisolatsioonis (karantiinis), võib lapsevanem õppetasuvabastuse taotlemiseks esitada kirjaliku avalduse.
MIDA SAAB LAPSEVANEM TEHA, KUI LAPS EI TAHA ENAM HUVIRINGIS KÄIA?
 1. Räägib sellest oma ringi õpetajaga.
 2. Pöördub huvikooli õppejuhi poole, kes võib aidata leida mõne teise ringi, mis lapsele paremini sobib.
 3. Kui sobiv ring on leitud, esitab lapsevanem teise ringi üleviimise avalduse.
HUVIKOOLIST VÄLJAARVAMISE AVALDUSE (LAHKUMISAVALDUS) ESITAMINE
 1. Kui lahkumise soov/vajadus on kindel, siis tuleb esitada huvikoolist väljaarvamise avaldus (lahkumisavaldus).
 2. PEA MEELES! Vastavalt huvikooli lepingule tuleb lahkumisest teatada 30 päeva ette. Palun arvesta, et selle perioodi eest (30 päeva alates lahkumisavalduse esitamisest) tuleb tasuda ka siis, kui laps sel ajal tundides ei osalenud.
 3. Väljaarvamise avaldusele märkida kindlasti lahkumise põhjus.
 4. Kuna huvikooli leping lõpeb automaatselt 31. mail, siis alates 1. maist lahkumisavaldusi vastu ei võeta.
AVALDUSTE ESITAMINE – KUIDAS, KELLELE JA KUHU? Kõik avaldused esitada kirjalikult direktori nimele - saata kas vabas vormis e-kirjana aadressile sekretar@koplihuvikool.edu.ee või tuua paberavaldus õpetaja või administraatori kätte.

NB! Õppetasusoodustuse/-vabastuse taotlemise avaldusele märkida:
 1. lapse nimi;
 2. huviring,
 3. puudumise periood kuupäevast-kuupäevani;
 4. puudumise põhjus (nt haigestumine, eneseisolatsioon).
DISTANTSÕPE - KUIDAS SEDA KORRALDATAKSE JA MIDA LAPSEVANEM PEAKS TEGEMA? Distantsõpet korraldatakse ainult põhjendatud juhtudel ja selles osalemise või mitteosalemise lepib lapsevanem kokku ringi õpetajaga.
LOE LISAKS: HUVIKOOLI VASTUVÕTMISE, HUVIKOOLIST VÄLJAARVAMISE JA HUVIKOOLI LÕPETAMISE TINGIMUSED JA KORD https://www.riigiteataja.ee/akt/423102020031 https://www.tallinn.ee/est/haridus/Oppekoha-taotlemine-huvikoolis https://www.tallinn.ee/est/haridus/Huvikoolist-lahkumine
Uudised

 Uued ringid:

Loov- ja showtants, fotograafia ning robootika.

Täpsem info tel 6627102

Teated

Igal lapsel oma pill

"Märka ja aita"