Avatud maailm

Kellele: -18a.
Keel: vene
Millal: 2 korda nädalas
Hind: 25 €/kuus
Vabad kohad: õpetajaga kokkuleppel
Õpetaja: Valentina Šatskaja

 
 

Suunatakse õpilasi mõistma, kuidas toimida erinevates sotsiaalsetes ning mitmekultuurilistes keskkondades.  Käsitletakse erinevate kultuuride vahelisi seoseid ja erinevusi. Fookus on kultuuril, traditsioonidel ja pärimuskombestikul. Toimub kultuurilooliste ja teoreetiliste teadmiste lõimimine.

Toetutakse laste emakeelele ja suunatakse end väljendama ka teistes keeltes (eesti, vene, inglise). Läbi loovtegevuse ja mängude edendatakse kirjalikku ja suulist eneseväljendusoskust. 

                               


 Tunniplaan 2021/2022. õp.a.

tase

päev aeg koht
T. 15.15 - 16.45 209
L. 10.15 - 11.45

209

II tase   

päev aeg koht
K. 18.45 - 20.15 209
L. 14.00 - 15.30 209

III tase

päev aeg koht
T. 17.00 - 18.30 209
R. 17.00 - 18.30 209

IV tase

päev aeg koht
T. 18.45 - 20.15 209
R. 18.45 - 20.15 209

 

Õpilase vastuvõtu avaldus

Huviringi vastuvõtuks: 
1.    Täitke avalduse vorm valitud ringi lehel ning salvestage tekkinud fail (PDF) enda arvutisse.
2.    Salvestage ka nõusoleku ankeet(Wordi dokument) oma arvutisse, täitke väljad ning märgistage punktid millega nõustute (klikates ruudukesel punkti ees). NB! Täisealine õppija täidab ja allkirjastab oma ankeedi ise (vorm nimetusega Nõusoleku ankeet – täisealine õppija).
3.    Asetage mõlemad failid (avaldus/leping ja nõusoleku vorm) ühte digiümbrikusse, allkirjastage digitaalselt ning saatke allkirjastatud fail e-posti aadressile sekretar@koplihuvikool.edu.ee.

Digitaalse allkirjastamise abi leiad siit: https://www.id.ee/index.php?id=10604

või
 

Printige kõik dokumendid välja, allkirjastage (NB! lepingkahes eksemplaris) ja tooge meie huvikooli administraatorile või huviringi õpetajale.

     
 
Õppuri nimi *
Õppuri isikukood *
Õppuri aadress *
Lapse kooli või lasteaia nimetus ja klass
Maksja nimi * (?)
Maksja isikukood *
Maksja aadress *
Telefon *
E-post * (?)
Õppimise alustamise kuupäev *
Sisetage turvakood *
 
     

Nõusoleku ankeet

 Nõusoleku ankeet - täisealine õppija

 

Täpsemat infot saate telefonil 662 7102, info@koplihuvikool.edu.ee või meie maja adminstraatorilt.

Uudised

 Uued ringid:

Loov- ja showtants, fotograafia ning robootika.

Täpsem info tel 6627102

Teated

Igal lapsel oma pill

"Märka ja aita"