RINGID

TANTSULAAGER KAREPAL

LAUL ja MUUSIKA
Laulustuudio
Klaveriõpe 
Kitarriõpe 
Viiuliõpe
Ukulele ja rütmipillid 
Trummiõpe

TANTS
Estraaditantsustuudio Extemp 6t/n
Hip-hop & tänavatants Firework 6t/n
Showtants Firework 6t/n
Laste tantsustuudio FORTE 6t/n
Loov- ja showtants 4t/n 
Street- ja showtants 4t/n
Tantsumiks Firework 1-2.kl 4t/n UUS!

KUNST
Kujutav kunst 6t/n - joonistamine, maalimine, graafika
Kujutav kunst 4t/n - joonistamine, maalimine, graafika 
Kunstilabor 6t/n
Tarbekunst 6t/n - keraamika, klaas (edasijõudnud)
Tarbekunst 4t/n - keraamika, klaas (algajad)
Kunstiteraapia 4t/n 
Joonistamine ja meisterdamine 4t/n 
Klassikaline ja kaasaegne kunst 2t/n 
Moejoonistus ja disain 4t/n 

MITMESUGUST
Tehnika ja elektroonika  
Kodulugu (eesti keele baasil)
Avatud maailm (inglise keele baasil)
Arenduse ABC (inglise keele baasil)
Teater EKSPERIMENT
Teatristuudio Attori 
Kodundus ja kokandus UUS!

MUDILASTELE
Mudilaste tantsustuudio "FORTE"
Mudilaste tants L/A baasil
Arendusring Inna Siispool
Loovusring
Teatriring
Mudilaste kodulugu (eesti keele baasil) 
Mudilaste arendus kooliks ettevalmistus UUS!

MISSIOON

Tallinna Kopli Huvikool on Põhja-Tallinnas asuv huvikool, mis toetab õppijate arengut nende haridusteel, pakkudes mitmekesist huviharidust. 

VISIOON 

Tallinna Kopli Huvikool on motiveeriva õpikeskkonnaga ja mitmekesiste valikuvõimalustega kaasaegne huvikool, mis lähtub õppijate huvidest ja vajadustest. 

MEIE PÕHIVÄÄRTUSED

 • Oleme ausad, mõistvad ja hoolivad;
 • Oleme avatud uutele ideedele;
 • Loome ja väärtustame häid õpi-, töö- ja partnerlussuhteid;
 • Toetame loovust, koostööd ja elukestvat õpet;
 • Austame ja armastame Eestimaad.

Üldinfo ja dokumendid

Tallinna Kopli Huvikool on Tallinna Haridusameti haldusalasse kuuluv munitsipaalhuvikool. 1. septembrist 2021 asume uues majas Põhja-Tallinna linnaosa Pelguranna asumis aadressil Kari tn 13.   Uus kaasaegne õppehoone avardab ja mitmekesistab õppimisvõimalusi, on atraktiivne ning inspireeriva ja õppimist toetava õpikeskkonnaga.
Huvikool on avatud 6 päeva nädalas. Pakume huviharidust Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud õppekavade alusel. Praegu tegutseb 21 õppekava alusel 38 huviringi 19-ne õpetaja juhendamisel.
Tallinna Kopli Huvikooli:
 • tegevuse eesmärgiks on lapse kui isiksuse arendamine läbi talle sobivate huvialade
   
 • õppetöö tugineb lapse vabale valikule ja on avatud kõigile soovijatele 4-st kuni 19-nda eluaastani;
 • õppetegevus vastab lapse huvile, pakub rõõmu ja on suunatud tulemusele;
 • õppetöö toimub eesti ja vene keeles.
Ajalugu
Meie eelkäija, Tallinna Kalinini Rajooni Pioneeride Maja, avati 1983. aastal  Paldiski mnt. 10.
Alates 1984. aastast asus aadressil Lina tänav 8. Aegade möödudes muutus nimi Tallinna Kopli Noortemajaks.
Aastal 2020 nime muudatus: Tallinna Kopli Huvikool.
Aastal 2021 asukoha muudatus: aadress Kari tn 13.
Vaatamata asukoha- ja nimemuutusele oleme jäänud ikka eelkõige Põhja-Tallinna linnaosas õppivatele ja elavatele lastele huviharidust pakkuvaks munitsipaalhuvikooliks, mille tegevuses lähtutakse laste huvidest

Tallinna Kopli Huvikooli direktorid:

 • 1983. - 1988. a Andrei Sapego
 • 1988. - 1990. a Rimma Hmelnitskaja
 • 1990. - 2001. a Paavo Puusepp
 • 2001. - 2002. a Mati Tabur
 • alates 2002. a Jelena Zemenkova
Tallinna Kopli Huvikooli andmekaitsetingimused 
1.    Huvikool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest 
2.    Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:
2.1.  avaliku ülesande täitmisel (Huvikooli seadus, Tallinna Kopli Huvikooli põhimäärus),
2.2.  juriidilise kohustuse täitmisel (Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskiri),
2.3.  lepingu täitmisel (töölepingud, majanduslepingud, huvikooli koha kasutamise lepingud),
2.4.  nõusoleku alusel (mille lapsevanem esitab koos avalduse ja huvikooli koha kasutamise lepinguga).
3.    Huvikool ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused. 
4.    Huvikooli e-päevikut kasutatakse asutusesisese süsteemina, milles sisalduvaid andmeid ei avalikustata ega tehta kättesaadavaks kolmandatele isikutele. 
5.    Huvikooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.
6.    Huvikooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida huvikooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on huvikooli juhiabi, kellega saab ühendust võtta e-posti aadressil juhiabi@khk.edu.ee.
 
Täpsema ülevaate huvikooli andmetöötlustest leiate Tallinna andmetöötlusregistrist.
Tallinna andmetöötlusregister on leitav aadressilt: https://atr.tallinn.ee/
 
Konkreetse asutuse andmetöötlused leiate järgnevalt:
- vajutate lahtrile „otsing“
- seejärel nupule „vali asutus“ ja kirjutate üleval avanenud lahtrisse lasteaia/kooli nime
- seejärel vajutate nupule „otsi“ ning vajutate avanenud nimekirjas lasteaia/kooli nimele (mis on punast värvi)
- lõpuks vajutate allpool olevat sinist nuppu „otsin“.

Peale seda avaneb nimekiri kõikidest lasteaia/kooli andmetöötlustest, iga andmetöötluse kirjeldust saate vaadata vajutades nupule „vaatan“. 

Korruptsiooni ennetamine

 

Tallinna Kopli Huvikooli arengukava 2021-2026
Tallinna Kopli Huvikooli põhimäärus
Tallinna Kopli Huvikooli kodukord
Tallinna Kopli Huvikooli huviringide õppetasude kehtestamine
Tallinna Kopli Huvikooli õppekava üldosa
Tallinna Kopli Huvikooli hinnangute andmise ja hindamise kord
Tallinna Kopli Huvikooli ruumide tasude kehtestamine
Tallinna Kopli Huvikooli Riskianalüüs
Tallinna Kopli Huvikooli ühe kuu koha maksumus mitte lepingulise omavalitsusüksuse õpilasele
Tallinna Kopli Huvikooli lühiajaliste kursuste hindade kehtestamine
Tallinna Kopli Huvikooli laagri teenustasu kehtestamine
   

Vaata asukoha kaarti

Töötasujuhendiga saate tutvuda SIIN 

Eelarve - vt. www.tallinn.ee/eelarve

Dokumendi register vt. https://dhs.tallinn.ee/

Toetused huvikoolis õppivale lapsele vt. SIIT

Riiklik järelvalve: https://www.tallinn.ee/et/haridusasutused/riiklik-jarelevalve

Riigihangete määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/407102017066

Kohtulahendeid ei ole.

Andmekaitsetingimused: https://www.tallinn.ee/est/Andmekaitsetingimused

Hoolekogu koosseis (2022-2023 õppeaastal):

1. Larissa Novožilova - Põhja-Tallinna halduskogu esindaja
2. Merle Sirkas - toetava organisatsiooni esindaja
3. Maria-Margarita Krasnova - lastevanemate esindaja
4. Irina Papševa - lastevanemate esindaja
5. Milvi Israel - õpetajate esindaja

Hoolekogu kontakt: milvi.israel@khk.edu.ee

Täitmata ametikohtade loetelu

Õpetajad alljärgnevatele huvialadele:

 1. Loodus ja keskkond - 6h nädalas

Õpilase vastuvõtu avaldus

Huviringi vastuvõtuks täitke avalduse vorm valitud ringi lehel ning:
1. Salvestage tekkinud fail (PDF) enda arvutisse, allkirjastage digitaalselt ning saatke digitaalselt allkirjastatud fail e-posti aadressile juhiabi@khk.edu.ee
või
2. Printige PDF fail välja ja tooge paberdokument allkirjastatult, kahes eksemplaris, meie huvikooli administraatorile või huviringi õpetajale.

Õppuri lahkumisavaldus
Huvikooli koha kasutamise leping
Nõusoleku ankeet
Vastuvõtuavaldus

 

 

Uudised
Kallid lapsevanemad ja õpilased! Tähelepanu!
 
Registreerumine 2024/2025 õppeaasta huviringidesse on avatud!
Osalemiseks täida avaldus valitud huviringi lehel. Info huviringide kohta on täienemisel.
 
Täpsem info tel 6627102 / 5172198 (õppejuht)
 
Digitaalse dokumendi saatmiseks alusta kodulehelt: vali ring ja tee täpselt juhendi järgi. Videojuhise leiad SIIT.
 
Kui digitaalne esitamine on võimatu, siis paberblankette saab küsida huvikooli administraatori käest.
Teated

"Märka ja aita"

Meie aadress:
Kari 13, 10311 Tallinn, Eesti
Reg. kood: 75017403

Telefonid:
662 4022 direktor
662 4022 juhiabi - dokumentidega seotud küsimused 
662 7102 administraator - õppetööga seotud küsimused

E-post: info@khk.edu.ee

Avaldused ja dokumendid:
juhiabi@khk.edu.ee